language
Networking

Cisco IT Essentials

Trajnimi ofron njohuritë e nevojshme për të kuptuar parimet e funksionimit të një kompjuteri. Studentët do të jenë në gjëndje të kuptojnë pjesën Hard dhe Soft në një Personal Computer, të instalojnë dhe konfigurojnë një sistem operativ Windows, Linux, Ubuntu. Do të njihen me protokollet që përdorin rrjetet, Konfigurimet e IP-ve etj. Ky nivel i përgatit studentët për një punë si ICT, Teknik, Asemblues, Help-Desk.

Përgatitje për provimet e mëposhtme dhe certifikimet ndërkombëtare:
• EUCIP Administrator (Hardware) dhe II (OS);
• EUCIP IT Administrator DataBase
• CompTIA A +

Është gjithashtu një çertifikim i mirë për të qëne i përgatitur për nivelin pasardhës Cisco® CCNA.

  • Leksioni 1 - Ndërtimi dhe shërbimi i një kompjuteri personal;
  • Leksioni 2 - Instalimi dhe konfigurimi i sistemeve operative;
  • Leksioni 3 - Njohja e paisjeve të rrjetit TCP/IP;
  • Leksioni 4 - Konfigurimi i kartës IPV4-IPV6 ;
  • Leksioni 5 - Asemblimi i një PC laptop;
  • Leksioni 6 - Llogaritja e adresave IP;
  • Leksioni 7 - Masat dhe sigurimi hardware & software;
  • Leksioni 8 - Praktikë me Paket-Tracer ;
  • Leksioni 9 - Troublshooting;
  • Leksioni 10 - Krijimi i një rrjeti të vogël;

Cisco CCNA Routing and Switching

Niveli Cisco CCNA - Cisco Certified Network Associate - përgatit një specialist rrjeti në gjendje të instalojë, konfigurojë, administrojë dhe të zgjidhë problemet në rrjetet e kablluara të dimensionit të mesëm, të shpërndara në rrjete lokale (Local Area Network) si dhe në rrjete gjeografike (Wide Area Network), duke i implementuar fizikisht dhe menaxhuar në Remote.

Trajnimi i Cisco CCNA është një nivel i Cisco Academy që ju përgatit për çertifikatën ndërkombëtare Cisco CCNA 200-125

Aftësitë teknike për punë

Trajnimi për certifikimin në CCNA - Cisco Certifeid Network Associate - është një nga patentat më popullore dhe më të kërkuara në tregun e punës si dhe është një nga kushtet për të gjitha Shoqeritë që duan apo janë partnere Cisco (niveli Premier, Silver dhe Gold).

Niveli CCNA është i rekomanduar për konkurrueshmëri në punë, kualifikim profesional dhe Specializim profesional.

Niveli CCNA nga Cisco Academy është i përbërë prej katër modulesh:

Ore mesimi totale 160 orë, të zhvilluara me një kohëzgjatje mbi 6 mujore.
Didaktika është e ndërtuar nga teoria dhe praktika, që bazohen në përdorimin e integruar të instrumentave që janë të parashikuara nga Cisco, nga aparatet dhe simulatorët Cisco (Packet Tracer), nga testi i vetëvlerësimit, platforma multimediale Cisco Netacad dhe laboratori remote.

Cisco CCNA Security

Cisco Certified Network Security Associate ju jep njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të siguruar rrjetat.

Ata që kanë certifikatën e CCNA Security, janë në gjendje të demonstrojnë shkathtësitë, të zhvillojnë infrastrukturën duke aplikuar siguri dixhitale në të dhëna, dhe të njoftohen me kërcënimet dhe dobësitë e rrjetave.

CCNA Security dhe CCNP Security janë ndër specializimet më të kërkuara sot në boten e sigurisë dixhitale, çertifikime këto që njihen zyrtarisht dhe nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë
- N.S.A.

Trajnimi ka 11 module:

Cisco CCNP

Certifikimi Cisco CCNP identifikon një profesionist rrjeti ne gjendje te planifikoje, instalojë dhe mirëmbajë rrjetet e ndërmarrjeve converged LAN dhe WAN, duke siguruar një kuptim të plotë Routing dhe Switching të avancuar brenda rrjeteve shumë komplekse.

Në veçanti, tekniku i certifikuar CCNP është në gjendje për të trajtuar probleme ne Routing në implementimin e Router ISR Cisco te shkallëzuar dhe te sigurt ne ambientin LAN dhe WAN, menaxhimin e LAN-ve komplekse duke perdorur Arkitekturë Cisco Campus Enterprise në zgjidhjen e problemeve të ndërlikuara. Hapësira e mjaftueshme u jepet teknologjive IPv6.

Rruga e certifikimit Cisco CCNP është e ndarë në tri pjesë, që korrespondojnë me numrin e provimeve dhe niveleve. Në vijim janë emrat dhe akronimet e 3 provimeve të certifikimit që përbëjnë Cisco CCNP:

ROUTE 300-101 - Implementimi i Cisco IP Routing
SWITCH 300-115 - Zbatimi i IP-ve te Rrjetit ne Switching
T-SHOOT 300-135 - Zgjidhja e problemeve dhe mirëmbajtja e rrjeteve IP të Cisco


keyboard_arrow_up
info
Regjistrohuni tek Newsletters-i jonë për kurse, oferta ose seminare të reja
mail_outline

NA NDIQNI NE: